Thursday, 21 May 2015

HARI GURU 2015

Sambutan hari guru peringkat sekolah telah diadakan pada 18 Mei 2015 bertempat di sekitar Sk Sungai Tiang . Tema Hari Guru 2015 adalah GURU MEMBINA ILMU, MENYEMPURNAKAN AKHLAK


Sunday, 17 May 2015

SELAMAT HARI GURU 2015IKRAR HARI GURU

Bahawasanya kami
Guru-guru negara Malaysia
Dengan ini berikrar
Mendukung terus cita-cita kami
Terhadap tugas kami
Dan menyatakan keyakinan kami
Pada cita-cita murni pekerjaan kami
Kami akan berbakti
Kepada masyarakat
Dan negara kami.

Kami sentiasa menjunjung
Perlembagaan negara
Kami mengamalkan
Prinsip-prinsip Rukun Negara
Pada setiap masa.


LIRIK LAGU 'KAMI GURU MALAYSIA'

Kami guru Malaysia
Berikrar dan berjanji
Mendidik dan memimpin
Putra putri negara kita


Pada Seri Paduka
Kami tumpahkan setia
Rukun Negara kita
Panduan hidup kami semua

Dibidang pembangunan
Kami tetap bersama
Membantu, membina
Negara yang tercinta

Amanah yang diberi
Kami tak persiakan
Apa yang kami janji
Tunai tetap kami tunaikan

Lagu & Lirik : Hashim Ahmad  


Guru Inovatif Melonjakkan Transformasi Pendidikan Negara


Kita Berbicara Tentang Inovasi
Ciptaan Baharu Gaya Hidup Kini
Meningkatkan Produktiviti Terkini

Bangun Beranikan Terima Seruan
Mendidik, Memimpin Penuh Berwawasan
Menciptakan Kreativiti
Melahirkan Guru Inovatif

Sahutlah Cabaran, Perubahan
Daulatkan Bidang Pendidikan
Guru Inovatif Melonjakkan
Transformasi Pendidikan Negara
Malaysia Ku Tercinta
Kita Berbicara Tentang Inovasi
Ciptaan Baharu Gaya Hidup Kini
Meningkatkan Produktiviti Terkini

Tiada Pernah Jemu Tiada Putus Asa
Sedia Menimba Ilmu Di Mana Saja
Binakanlah Keyakinan
Merentasi Segala Harapan

Lagu : Rosman  bin Adam
Lirik  : Zainal Ariffin bin YusofTEMA HARI GURU 2015

HURAIAN TEMA HARI GURU 2015
GURU : MEMBINA ILMU MENYEMPURNAKAN AKHLAK


 1. DEFINISI


 1.1 GURU: Kata GURU merangkumi semua warga pendidik yang menyumbang khidmat bakti dalam semua bentuk institusi pendidikan yang menjadi penggerak serta pendukung kepada pembangunan pendidikan negara. Guru merupakan insan yang berpengetahuan luas, berkemahiran tinggi dalam bidangnya dan mempunyai keperibadian terpuji serta berupaya menjadikan diri mereka sebagai suri teladan.

 1.2 MEMBINA ILMU: Individu yang membangunkan dan membentuk atau mewujudkan kualiti pada setiap insan dan keilmuan. Dalam konteks pendidikan, guru berperanan sebagai individu yang membina dan membentuk kualiti individu muridi/pelajar dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek (kognitIf).

 1.3 MENYEMPURNAKAN: Menjadikan sempurna atau lengkap. Warga pendidik berperanan untuk menyempurnakan keberhasilan murid berpandukan enam aspirasi murid yang dinyatakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025.

 1.4 AKHLAK: Budi pekerti dan nilai-nilai murni sejagat yang perlu ada dan dihayati oleh setiap modal insan bagi mendepani cabaran dan perubahan dalam menjalani kehidupan. 2. HURAIAN


 2.1 Guru berperanan mengupayakan diri dengan ilmu dan pengalaman agar dapat membangunkan potensi insan melalui penyerapan elemen-elemen kerohanian dan kurikulum, menyediakan kepelbagaian bahan rangsangan bagi mengoptimumkan potensi murid serta menyediakan pelan pembangunan individu yang menyeluruh dan bersepadu bagi menghasilkan modal insan bertaraf dunia. Warga Pendidik perlu memainkan peranan penting dalam menyediakan serta membentuk insan peribadi mulia berpersonaliti unggul di dalam membina negara bangsa yang berkualiti.

 2.2 Peranan guru tidak hanya terbatas kepada menyampaikan kandungan silibus dalam bilik darjah, malah guru perlu kreatif dan inovatif dalam pembangunan ilmu (knowledge development) dalam kalangan anak didik seiring dengan perkembangan teknologi dan keperluan masa depan melalui amalan pengajaran guru yang berpusatkan murid serta penggunaan bahan sumber secara berkesan. 

2.3 Peranan guru adalah menghasilkan modal insan holistik yang berilmu dan berakhlak ke arah kesempurnaan kemenjadian murid. Seperti yang digarapkan dalam PPPM 2013-2025, sistem pendidikan Malaysia berhasrat untuk melahirkan murid berdasarkan enam aspirasi murid iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika serta kerohanian dan identiti nasional. Justeru, guru merupakan agen ke arah merealisasikan hasrat tersebut.


 Selamat Hari Guru...


Tema Hari Guru:
 2015 Guru : Membina Ilmu Menyempurnakan Akhlak
 2014 Guru : Pencetus Kreativiti, Penjana Inovasi
 2013 Guru Malaysia: 1Aspirasi, 1Agenda
 2012 Guru Inovatif Melonjakkan Transformasi Pendidikan Negara
 2011 Guru Penjana Transformasi Pendidikan Negara
 2010 Guru Pembina Negara Bangsa
 2009 Guru Pembina Negara Bangsa
 2008 Guru Cemerlang Negara Terbilang
 2007 Guru Penjana Modal Insan Gemilang
 2006 Pendidikan Bestari Pemangkin Kegemilangan
 2005 Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilangan
 2004 Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilangan
 2003 Guru Berkualiti Aspirasi Negara
 2002 Guru Berkualiti Aspirasi Negara
 2001 Memartabatkan Profesion Keguruan tanggungjawab Bersama
 2000 Bersatu Memartabatkan Profesion Keguruan
 1999 Guru Berkesan Pendidikan Cemerlang
 1998 Guru Penyemai Tanggungjawab Bersama
 1997 Guru Bestari Sekolah Bestari
 1996 Guru Malaysia Teras Pendidikan Bertaraf Dunia
 1995 Permuafakatan dan Perpaduan Menjayakan Wawasan
 1994 Guru Inovatif dan Kreatif Menjayakan Wawasan
 1993 Guru Inovatif dan Kreatif Menjayakan Wawasan
 1992 Guru Cemerlang Teras Kejayaan Wawasan
 1991 Ke Arah Pendidikan Cemerlang
 1990 Pendidikan Bermutu Masyarakat Sejahtera
 1989 Guru Pembina Budaya Ilmu
 1988 Guru Pengasas Budaya Membaca
 1987 Pendidikan Ke Arah Kesejahteraan Insan
 1986 Pendidikan Teras Nasionalisme
 1985 Guru dan Masyarakat Asas Kemajuan Pendidikan
 1984 Kepimpinan Berteladan Kesempurnaan Pendidikan
 1983 Kepimpinan Berteladan Teras Pendidikan
 1982 Ke Arah Kecekapan Guru Dan Pendidikan Bermutu
 1981 Pengorbanan Guru Kejayaan Rakyat
 1980 Pendidikan Teras Perpaduan Negara
 1979 Murid Sejahtera Negara Jaya
 1978 Guru Pembentuk Generasi Akan Datang
 1977 Dedikasi dan Disiplin Asas Kemajuan Pendidikan
 1976 Pendidikan Moral Dalam Zaman Kemajuan Pendidikan
 1975 Guru dan Pembangunan Negara
 1974 Peranan Guru Dalam Zaman Sains dan Teknologi
 1973 Kerjasama Ibu Bapa Untuk Kemajuan Pendidikan
 1972 Peranan Guru Dalam Pembangunan Negara

Sumber : http://sekolahpulauaman.blogspot.com